EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

HARMONOGRAM SZKOLEŃ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU – UZUPEŁNIENIE

W załączeniu przekazujemy uzupełniony harmonogram szkoleń na I półrocze 2020 roku.W możliwie najbliższym terminie zostaną dodane szkolenia na kolejne miesiące w Poznaniu, Koninie oraz Lesznie.

Uprzejmie przypominamy, iż 31.12.2020 r. kończy się obecny Cykl Szkoleniowy 2018-2020.

 Szkolenia organizowane przez inne podmioty niż OIRP w Poznaniu prosimy zgłaszać za pomocą extranetu:

https://nextranet.devconfido.pl/radca/login?izba=poznan wraz z załączonymi zaświadczeniami.

 W razie problemów prosimy o kontakt na adres mailowy: szkolenia@poznan.oirp.pl

Wielkość czcionki
Kontrast