EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2022 - informacje i rejestracja

Zamknij

Szkolenie online nt.: „Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce” w ramach KRRP

Szanowni Państwo,

KRRP organizuje w dniach 04 i 07 marca 2022 r. webinarium nt.:

„Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Zasady wjazdu – przekraczania granicy zewnętrznej UE (wizy, ruch bezwizowy, specjalne rozwiązania).

    2. Legalizacja pobytu dla obywateli Ukrainy (przedłużanie wiz, zezwolenia na pobyt czasowy itp.).

    3. Ubieganie się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

    4. Specjalne rozwiązania związane z epidemią COVID oraz konfliktem zbrojnym.

 

Szkolenie przeprowadzi r. pr. Jacek Białas

Wszystkie informacje dot. tego szkolenia znajdą Państwo na stronie:
https://szkolenia.kirp.pl/Default.aspx?id=1

 

Przy rejestracji prosimy o prawidłowe podawanie swojego numeru wpisu, zgodnego z krajowym rejestrem radców:

https://rejestrradcow.pl/Home/Index

 

Z wyrazami szacunku

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego

Dział Szkoleń

OIRP w Poznaniu

Wielkość czcionki
Kontrast