EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij
Ogłoszenia

ZASTĘPSTWO PROCESOWE – WARSZAWA I OKOLICE

22.11.2019

Aplikant radcowski Jakub Leśnikowski (nr wpisu: APL-WA-180325), posiadający doświadczenie w występowaniu przed sądami, podejmie stałą lub doraźną współpracę w zakresie zastępstwa proce-sowego przez sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji w War-szawie i okolicach, jak również w zakresie sporządzania pism procesowych. Wykonam fotokopie akt sądowych i rejestrowych.

Chętnie przyjmę również zlecenia związane z innym rodzajem świadczenia pomocy prawnej, w ob-szarze szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, prawa konsumenckiego, prawa rekla-my i prawa nieuczciwej konkurencji.

Wystawiam faktury VAT. Zapraszam do kontaktu, pod numerem tel.: 661-137-071 lub mailowo, na adres: j.lesnikowski29@gmail.com.

Wielkość czcionki
Kontrast