EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij
Ogłoszenia

Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński Radca Prawny z siedzibą w Poznaniu nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym

27.02.2020

Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński Radca Prawny z siedzibą w Poznaniu nawiąże stałą współpracę z radcą prawnym. Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności jednostek samorządu terytorialnego.

Wymagania:

– uprawnienia radcy prawnego,

– doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych,

– prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

CV prosimy składać na skrzynkę e-mail rekrutacja@kancelariamuszynski.pl

Prosimy również o zawarcie w CV następującej  formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Kancelarię Radcy Prawnego Szymon Muszyński Radca Prawny z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w celu przeprowadzenia kolejnych postępowań.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

 

  1. Administratorem danych osobowych podanych w procesie rekrutacyjnym jest Szymon Muszyński prowadzący „Kancelarię Radcy Prawnego Szymon Muszyński Radca Prawny” z siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 32/3, e-mail: rekrutacja@kancelariamuszynski.pl
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, nr tel. 618420043, adres korespondencyjny: ul. Juliusza Słowackiego 32/3, 60-825 Poznań,
  3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w celu przeprowadzenia kolejnych postępowań na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Kancelarię. Ponadto przysługuje jej prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zaproszenie osoby, której dane dotyczą, do współpracy.

 

Wielkość czcionki
Kontrast