KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019

Zamknij
Ogłoszenia

Praca dla aplikanta radcowskiego

22.10.2018

Opis stanowiska: bieżąca obsługa Klientów kancelarii i pomoc przy sporządzaniu umów, regulaminów, pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów kancelarii w toku postępowań sądowych.

Wymagania:
• Aplikant radcowski/adwokacki pierwszego/drugiego roku.
• Bardzo dobra wiedza z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy i procedury cywilnej.
• Biegła znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego. Mile widziana biegła znajomość prawniczego języka angielskiego.
• Mile widziana dobra ocena z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym.
• Wysoka motywacja do pracy i rozwoju zawodowego.
• Samodzielność w wykonywaniu zadań oraz umiejętność analitycznego myślenia.
• Przynajmniej roczne doświadczenie zdobyte w innych kancelariach lub na stanowisku prawnika jako in-house.
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• Możliwość pogłębienia wiedzy i doświadczenia zawodowego.
• Miła atmosfera.

Prosimy o załączenie do CV poniższej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz w Poznaniu moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Piaskowej 3/2.
2. Dane kontaktowe: sekretariat@walterowicz-kancelaria.pl ; 61 852 93 99.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć telefonicznie pod numerem 61 852 93 99 lub osobiście w siedzibie firmy (Poznań, ul. Piaskowa 3/2).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do miesiąca, licząc od daty ich wpłynięcia i anonimizowane po upływie tego terminu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe.
8. Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania (specyfika funkcjonowania stron typu Pracuj.pl).
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Wielkość czcionki
Kontrast