EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij
Ogłoszenia

Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński Radca Prawny poszukuje osoby na stanowisko Aplikanta Radcowskiego

25.02.2020

Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński Radca Prawny prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności jednostek samorządu terytorialnego.

Kancelaria poszukuje osoby na stanowisko Aplikanta Radcowskiego.

Obowiązki Aplikanta/Aplikantki będą obejmowały:

– obsługę podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu administracyjnego,

– zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji,

– sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, umów itp.

 

Wymagania:

– Aplikant/Aplikantka dowolnego roku aplikacji,

– mile widziane doświadczenie procesowe przed sądami i organami administracji,

– dobra znajomość przepisów prawa, w szczególności prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa handlowego, prawa administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi,

– samodzielność i odpowiedzialność,

– sumienność i dokładność,

– komunikatywność.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać na skrzynkę e-mail

rekrutacja@kancelariamuszynski.pl

Prosimy również o zawarcie w CV oraz liście motywacyjnym następującej  formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Kancelarię Radcy Prawnego Szymon Muszyński Radca Prawny z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w celu przeprowadzenia kolejnych postępowań.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

 

  1. Administratorem danych osobowych podanych w procesie rekrutacyjnym jest Szymon Muszyński prowadzący „Kancelarię Radcy Prawnego Szymon Muszyński Radca Prawny” z siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 32/3, e-mail: rekrutacja@kancelariamuszynski.pl
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, nr tel. 618420043, adres korespondencyjny: Juliusza Słowackiego 32/3, 60-825 Poznań,
  3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w celu przeprowadzenia kolejnych postępowań na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  6. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Kancelarię. Ponadto przysługuje jej prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zaproszenie osoby, której dane dotyczą, do współpracy.
Wielkość czcionki
Kontrast