EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ - informacje i rejestracja

Zamknij

WYBORY SAMORZĄDOWE 2020

Zamknij
Ogłoszenia

Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz Suchecka S.K.A oferuje pracę dla aplikanta radcowskiego

13.02.2020

Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz Suchecka S.K.A oferuje pracę dla aplikanta radcowskiego.
Miejsce pracy: Poznań

Kancelaria BSSK specjalizuje się w obsłudze ciekawych inwestycji infrastrukturalnych i rynków finansowych. Szukamy osoby do Działu Budownictwo, Infrastruktura, Transport.

Zakres obowiązków:
1) praca pod kierunkiem doświadczonego radcy prawnego;
2) bieżące doradztwo prawne na rzecz Klientów Kancelarii,
3) sporządzanie projektów opinii prawnych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych,
4) sporządzanie projektów pism procesowych i monitorowanie bieżących etapów postępowań sądowych Klientów, a także udział w rozprawach cywilnych i gospodarczych.

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe prawnicze, rozpoczęta aplikacja radcowska,
2) doświadczenie w pracy w dziale prawnym lub kancelarii prawnej, w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych (będzie dodatkowym atutem)
3) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej,
4) umiejętność sprawnego korzystania z systemów prawniczych (Lex, Legalis, itp),
5) otwartość na kontakt z zagranicznym Klientem korporacyjnym,
6) samodzielność, zaangażowanie i dokładność,
7) umiejętność zarządzania swoim czasem pracy oraz wyznaczania priorytetów,
8) dobra współpraca w zespole.

Oferujemy:
1) wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i zaangażowania w pracę,
2) wsparcie w rozwoju osobistym aplikanta m.in. poprzez prawniczy mentoring i coaching (praca z informacją zwrotną, praca przy poszanowaniu wartości BSSK)
3) szkolenia wewnętrzne (nie tylko merytoryczne, ale także np. z umiejętnosci biznesu), udział w projektach branżowych

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres:

kancelaria@bssk.pl

W zgło­sze­niu pro­si­my o za­war­cie klau­zu­li o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych na po­trze­by re­kru­ta­cji.
In­for­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się wy­łącz­nie z wy­bra­ny­mi kan­dy­dat­ka­mi­/kan­dy­da­ta­mi.

Wielkość czcionki
Kontrast