EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2021 - informacje i rejestracja

Zamknij
Ogłoszenia

Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz Suchecka S.K.A oferuje pracę dla aplikanta radcowskiego

13.02.2020

Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz Suchecka S.K.A oferuje pracę dla aplikanta radcowskiego.
Miejsce pracy: Poznań

Kancelaria BSSK specjalizuje się w obsłudze ciekawych inwestycji infrastrukturalnych i rynków finansowych. Szukamy osoby do Działu Budownictwo, Infrastruktura, Transport.

Zakres obowiązków:
1) praca pod kierunkiem doświadczonego radcy prawnego;
2) bieżące doradztwo prawne na rzecz Klientów Kancelarii,
3) sporządzanie projektów opinii prawnych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych,
4) sporządzanie projektów pism procesowych i monitorowanie bieżących etapów postępowań sądowych Klientów, a także udział w rozprawach cywilnych i gospodarczych.

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe prawnicze, rozpoczęta aplikacja radcowska,
2) doświadczenie w pracy w dziale prawnym lub kancelarii prawnej, w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych (będzie dodatkowym atutem)
3) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawniczej,
4) umiejętność sprawnego korzystania z systemów prawniczych (Lex, Legalis, itp),
5) otwartość na kontakt z zagranicznym Klientem korporacyjnym,
6) samodzielność, zaangażowanie i dokładność,
7) umiejętność zarządzania swoim czasem pracy oraz wyznaczania priorytetów,
8) dobra współpraca w zespole.

Oferujemy:
1) wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i zaangażowania w pracę,
2) wsparcie w rozwoju osobistym aplikanta m.in. poprzez prawniczy mentoring i coaching (praca z informacją zwrotną, praca przy poszanowaniu wartości BSSK)
3) szkolenia wewnętrzne (nie tylko merytoryczne, ale także np. z umiejętnosci biznesu), udział w projektach branżowych

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres:

kancelaria@bssk.pl

W zgło­sze­niu pro­si­my o za­war­cie klau­zu­li o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych na po­trze­by re­kru­ta­cji.
In­for­mu­je­my, iż skon­tak­tu­je­my się wy­łącz­nie z wy­bra­ny­mi kan­dy­dat­ka­mi­/kan­dy­da­ta­mi.

Wielkość czcionki
Kontrast