Nabór na dodatkowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. w związku z niewyłonieniem organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku zwróciło się z prośbą o wyznaczenie radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej we wskazanej lokalizacji.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór na dodatkowy punkt NPP w powiecie średzkim. Punkt ten będzie obsługiwany wspólnie z adwokatami w równym podziale.

LOKALIZACJE:

  1. Dominowo, ul. Centralna 8, 63-012 Dominowo, OPS – Klub aktywności Społecznej – w środy w godz. 7.30-11.30
  2. Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, lokal nr 4 w bud. Urzędu Gminy – w czwartki w godz. 7.30 – 11.30
  3. Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, bud. Urzędu Gminy lok. Nr 8 – w poniedziałki i wtorki w godz. 7.30 – 11.30
  4. Zaniemyśl, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl, bud. Urzędu Gminy lokal nr 211 – w piątki w godz. 11.00 – 15.00

Zgłoszenia na podane lokalizacje proszę przesyłać do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: rada@poznan.oirp.pl

Zgłoszenia są przyjmowane tylko na załączonych deklaracjach. Uwzględniane będą tylko kompletnie wypełnione deklaracje zgodnie ze wskazaniami.

 

W deklaracji proszę wskazać:

– dokładną lokalizację punktu wraz z dniem tygodnia oraz godzinami dyżurów, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez dany powiat

W ramach danego punktu można podać dowolną ilość lokalizacji i dni w kolejności jaką Państwo preferują.

Zgłoszenia nie na deklaracjach oraz nie zawierające wszystkich wymaganych danych nie będą uwzględniane. Dane wskazane na deklaracji osób wyznaczonych zostaną przekazane do odpowiednich powiatów.

Radcy prawni  – kandydaci muszą spełniać warunki określone w regulaminie wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej                            i dokumentowania tej pomocy będącym załącznikiem do Uchwały KRRP                               Nr 97/IX/2015 z późniejszymi zmianami, czyli nie mogą mieć zaległości w składkach samorządowych (na dzień składania deklaracji) oraz nie mogą być karani dyscyplinarnie do czasu zatarcia skazania, a także muszą mieć dopełniony obowiązek szkoleniowy w ostatnim cyklu szkoleniowym (czyli 2015-2017). Ponadto nie może być także wskazany radca prawny, z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

W przypadku większej ilości zgłoszeń na dany punkt niż zapotrzebowanie, obsługa danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej będzie wyłaniana na drodze losowania.

 

Wielkość czcionki
Kontrast