Miasto Poznań i Powiat Poznański – ponowny nabór do NPP 2020

 

Nieodpłatna pomoc prawna 2020 – nabór do punktów na terenie Miasta Poznania oraz punktu Starostwa Powiatowego w Poznaniu  zlokalizowanego w Kleszczewie

 

MIASTO POZNAŃ

W związku z tym, iż Urząd Miasta Poznania dokonał istotnych zmian w lokalizacjach punktów NPP na 2020 rok konieczne jest przeprowadzenie ponownego naboru na poszczególne punkty. Wcześniej złożone deklaracje na punkty dotyczące Miasta Poznania zostały anulowane.

Poniżej zamieszczamy lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście Poznań:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Cześnikowska 18 w Poznaniu, pok. 20a, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30
  2. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 69, poniedziałek, środa i piątek 9.00 – 13.00; wtorek i czwartek 13.00 – 17.00
  3. Urząd Miasta Poznania ul. Matejki 50 w Poznaniu, pok. Nr 207, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30
  4. Osiedlowy Dom Kultury Wiktoria Os. Zwycięstwa 125 w Poznaniu, od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00 – 19.00, w piątki w godz. 10.00 – 14.00
  5. Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1 w Poznaniu, od poniedziałku do czwartku w godz. 11.30 – 15.30, w piątki w godz. 11.00 – 15.00

Zasady wyznaczania radców w powyższych punktach:

– pierwszeństwo w wyznaczeniu mają mediatorzy

– w pozostałym zakresie na zasadzie losowania

– maksymalnie na punkt można wyznaczyć 3 radców w systemie 2 dni, 2 dni i 1 dzień

 

Zgłoszenia na podane punkty proszę przesyłać do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: rada@poznan.oirp.pl

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

 

POWIAT POZNAŃSKI – punkt w Kleszczewie

  1. Kleszczewo, ul. Poznańska 23, 63-004 Tulce, poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00 – 12.00, we wtorki i czwartki w godz. 15.00 – 19.00

Zasady wyznaczania radców w powyższym punkcie:

– pierwszeństwo w wyznaczeniu mają mediatorzy

– w pozostałym zakresie na zasadzie losowania

– wyznaczany na jeden dzień jeden radca prawny

 

Zgłoszenia na podany punkt proszę przesyłać do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: rada@poznan.oirp.pl

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą uwzględniane.

 

Zarówno w odniesieniu do punktów NPP w mieście Poznań jak i w Kleszczewie uwzględniane będą nowo przesłane zgłoszenia osób, które nie zostały wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku na Posiedzeniu Rady w dniu 28.10.2019r.

 

Zgłoszenia nie na deklaracjach oraz nie zawierające wszystkich wymaganych danych nie będą uwzględniane. Dane wskazane na deklaracji osób wyznaczonych zostaną przekazane odpowiednio do Urzędu Miasta Poznania oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

W związku z licznymi uwagami ze strony Urzędu Miasta co do właściwego wypełniania zadań przez wyznaczonych do nieodpłatnej pomocy radców prawnych prosimy o poważne rozważenie zgłaszanego akcesu i odpowiedzialne potraktowanie obowiązków wynikających z pełnionych dyżurów. 

W szczególności dotyczy to osobistego pełnienia dyżurów (zastępstwa z założenia mają mieć charakter incydentalny), zastępstwa powinny być pełnione tylko przez osoby wskazane przez Radę OIRP w Poznaniu, (informacja kto jest zastępcą wskazana jest na przekazywanych Państwu wykazach), terminowe i kompletne składanie dokumentacji wymaganej przepisami przez Urząd Miasta.  Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Powtarzające się uchybienia stanowią podstawę do rozwiązania z Państwem przez Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe zawartej przez Państwa umowy.

 

Radcy prawni  – kandydaci muszą spełniać warunki określone w regulaminie wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy będącym załącznikiem do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z późniejszymi zmianami, czyli nie mogą mieć zaległości w składkach samorządowych (na dzień składania deklaracji) oraz nie mogą być karani dyscyplinarnie do czasu zatarcia skazania, a także muszą mieć dopełniony obowiązek szkoleniowy w ostatnim cyklu szkoleniowym (czyli 2015-2017). Ponadto nie może być także wskazany radca prawny, z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

W przypadku większej ilości zgłoszeń na dany punkt niż zapotrzebowanie, obsługa danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej będzie wyłaniana na drodze losowania. Wyznaczanie radców prawnych w tym losowanie odbędzie się na Posiedzeniu Rady OIRP w Poznaniu. O terminie losowania zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej izby w zakładce „NPP – nieodpłatna pomoc prawna”.

W związku z koniecznością zapewnienia w punktach NPP nieodpłatnej mediacji, radcowie prawni spełniający warunki, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy (wpisani na listę mediatorów) będą wyznaczani do punktów NPP w pierwszej kolejności.

Załączniki:

Wielkość czcionki
Kontrast