losowanie – NPP 2020 – miasto Poznań oraz Kleszczewo

Sza­­­no­­w­ni Pa­­ń­stwo

In­­­fo­­r­mu­­­je­­­my, że wy­­­zna­­­cza­­­nie ra­­d­ców pra­­w­nych do ob­słu­­­gi pu­n­k­tów NPP  na te­­­re­­­nie Mia­­­sta Po­­­zna­­­nia oraz pu­n­k­tu Sta­­­ro­­­stwa Po­­­wia­­­to­­­we­­­go w Po­­­zna­­­niu  zlo­­­ka­­­li­­­zo­­­wa­­­ne­­­go w Kle­­sz­cze­­­wie , w tym lo­­­so­­­wa­­­nie, od­bę­­­dzie się na Po­­­sie­­­dze­­­niu Ra­­­dy Okrę­­­go­­­wej Izby Ra­­d­ców Pra­­w­nych w Po­­­zna­­­niu w dniu 21 li­­sto­­pa­­da 2019 r., godz. 17.00.

Wielkość czcionki
Kontrast