EGZAMIN RADCOWSKI 2020 - NOWY TERMIN

Zamknij

Bieżące informacje


31.10.2018

W sprawie kolokwium z zakresu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne – I termin – II rok aplikacji

01.10.2018

W sprawie zmiany daty kolokwium z zakresu kodeksu spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego – I termin – II rok aplikacji 2018

11.09.2018

W sprawie kolokwium z zakresu prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia – II termin – II rok aplikacji 2018

10.09.2018

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia z dnia 13 lipca 2018 r.

03.07.2018

W sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia – I termin – II rok aplikacji 2018

16.06.2018

Komunikat – w sprawie zajęć w dniu 19 czerwca 2018 r.

Wielkość czcionki
Kontrast