EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2022 - informacje i rejestracja

Zamknij

Nowa składka członkowska dla radców prawnych, emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich

 

Uwaga Radcowie prawni i Aplikanci radcowscy,

rośnie wysokość składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 roku.

Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 28 października br podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej, zasad uiszczania i podziału.

Wynosić ona będzie:

  1. 130 zł dla radców prawnych, w tym 111 zł składka członkowska + 19 zł składka OC
  2. 79 zł dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego, w tym 60 zł składka +19zł składka OC
  3. 30zł dla aplikantów radcowskich

Ponadto w/w uchwała przewiduje nowy podział składki pomiędzy Okręgowe Izby Radców Prawnych a Krajową Izbę Radców Prawnych. Od 1 stycznia do okręgowych izb trafi 75% składki, a do KIRP 25%.

link do uchwały KIRP:

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2022/11/uchwala-krrp-nr-116_xi_2022-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wysokosci-skladki-czlonkowskiej.pdf

 

Pozostałe informacje

22.11.2022

szkolenie stacjonarne nt. Arbitraż jako jedna z metod pozasądowego rozstrzygania sporów.

  OIRP w Poznaniu i ORA w Poznaniu serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na wspólnie organizowane szkolenie stacjonarne nt. Arbitraż jako jedna z metod pozasądowego rozstrzygania sporów Szkolenie zostanie przeprowadzone w Collegium Iuridicum Novum – Sala Gamma  Al. Niepodległości 53 w Poznaniu 15 grudnia 2022 r. w godzinach od 15:00 do 20:00   Program szkolenia: […]

21.11.2022

Konferencja Naukowa z okazji XL rocznicy Samorządu Radców Prawnych System ochrony praw człowieka w doświadczeniach Konstytucji RP. Aksjologia i praktyka ustrojowa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu organizuje w środę 7 grudnia 2022 r. Konferencję Naukową pt. „System ochrony praw człowieka w doświadczeniach Konstytucji RP. Aksjologia i praktyka ustrojowa. Konferencja odbywa się z okazji 40 rocznicy powołania Samorządu Radców Prawnych. W Konferencji uczestniczyć będą najwybitniejsi przedstawiciele nauki i praktyki, specjalizujący się w problematyce praw człowieka. Wśród gości […]

Wielkość czcionki
Kontrast