EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2022 - informacje i rejestracja

Zamknij

Materiały szkoleniowe dotyczące alternatyw do detencji dzieci migrantów

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poleca  strony internetowe na temat przepisów prawa międzynarodowego i unijnego dotyczących alternatyw do detencji dzieci migrantów.

Poszczególne moduły szkoleniowe w języku polskim są dostępne na stronach internetowych:

I. Opieka nad dziećmi będącymi migrantami: potrzeba stosowania środków alternatywnych

II. Środki alternatywne wobec detencji: praktyczny przykład opieki nad dziećmi będącymi migrantami

III. Odpowiednie procedury gwarantujące dostęp do skutecznych środków ochrony prawnej dzieciom będącym migrantami, w stosunku do których zastosowano detencję albo środki alternatywne wobec detencji

IV. Jak komunikować się i pracować z dziećmi, w stosunku do których stosowane są środki alternatywne wobec detencji?

Materiały w innych językach są dostępne na stronie https://www.icj.org/eu-training-materials-on-alternatives-to-detention-for-migrant-children/

  Projekt CADRE ma na celu promowanie stosowania skutecznych alternatyw dla detencji dzieci-migrantów, przy pełnym poszanowaniu ich praw. W ramach tego projektu opracowana została również baza danych (https://www.icj.org/jurisprudence/), w której znajdują się przepisy prawa oraz orzecznictwo dotyczące najlepszych praktyk i standardów w zakresie alternatyw do detencji dzieci migrantów.

Pozostałe informacje

04.08.2022

Konkurs Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022

Wystartowała XI edycja konkursu Wolters- Kluwer – Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022. Jury wyłoni młodych prawników wyróżniających się wiedzą, pracą na rzecz społeczeństwa i państwa prawa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy. W konkursie Rising Stars mogą wziąć udział prawnicy do 35 roku życia, pracujący zarówno w kancelariach, jak i w firmach oraz innych podmiotach (np. […]

02.08.2022

DOMEK DLA UCHODŹCY

Wielkość czcionki
Kontrast