EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Rozpoczęła się VI Edycja Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Warszawa, dnia 02 marca 2021 r.

Rozpoczęła się VI Edycja Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Już szósty rok z rzędu uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi w ogólnopolskim konkursie „Akademia Wiedzy o Prawie” organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Rejestracja uczestników potrwa do 24 marca 2021 roku. Tegoroczna edycja odbędzie się w całości on-line.

Celem Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków.

Zależny nam, aby świadomość prawna dzieci i młodzieży rosła, a także aby polska młodzież miała solidne podstawy prawne. Bardzo ważne jest, aby też od najmłodszych lat, kształtować postawę szacunku do prawa. Do tego przyczynia się nasza Akademia Wiedzy o Prawie. Prawo obecne jest wszędzie. Im wcześniej zaczniemy je rozumieć, tym lepiej dla nas. – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w całości w formie on-line i składać się będzie z czterech etapów i ceremonii wręczenia nagród:

Aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów Konkursu przekazywane będą za pośrednictwem strony www.kirp.pl/edukacja-prawna/

Organizacja konkursu została precyzyjnie przygotowana i przemyślana po to, aby wszyscy uczniowie, pomimo formy wyłącznie zdalnej, mieli równie szanse i możliwości. Aby chętni uczniowie mogli wziąć udział w konkursie, muszą zostać zgłoszeni przez szkołę, do której uczęszczają. 24 marca do każdego szkolnego opiekuna konkursu wyślemy e-mail z loginami i hasłami dla wszystkich zgłoszonych. Dzieci będą rozwiązywały quiz jednocześnie. Quiz odbędzie się 29 marca b.r. o godzinie 11.00 dla szkół podstawowych i o godzinie 13.00 dla szkół ponadpodstawowych.” – tłumaczy Ewa Gryc-Zerych, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, odpowiadająca za dział Edukacji Prawnej KIRP

Do drugiego etapu, z każdego regionu, zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników z każdej kategorii. Wybrani zostaną Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najszybszym czasie. Drugi etap, podobnie jak pozostałem, odbywa się w formie on-line i polega na rozwiązaniu jednego kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu dzieci będą musiały przez cały czas jego trwania być połączone z Okręgową Komisją Akademii za pomocą Aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii. Do trzeciego etapu, z każdego regionu, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej. Uczestnicy odpowiadają na 3 pytania wylosowane z puli 50 pytań. Komisje Centralne Akademii oceniają nie tylko treść merytoryczną wypowiedzi, ale również jej wykonanie i prezentację, czyli całokształt. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii Konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody.

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.kirp.pl/edukacja-prawna/

Pozostałe informacje

11.10.2018

REGULAMIN VI EDYCJI „KONKURSU WIEDZY O PRAWIE” rok szkolny 2018/2019.

Regulamin_konkursu_Wiedzy_o_Prawie_VI_edycja_2018

Wielkość czcionki
Kontrast