Komunikat – w sprawie kolokwium z zakresu Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego – I termin – II rok aplikacji 2020

Uwaga Aplikanci II roku,

 

uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego w dniu 4 września 2020 r. odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Zespoły Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzą kolokwium zgodnie z listą obecności – plik .pdf

Kolokwium rozpocznie się o godzinie 16.00, lecz ze względów logistycznych, w tym wpuszczenia do sal oraz uruchomienia laptopów wykorzystywanych do kolokwiów – rejestrację wyznacza się na godzinę 15.30.

 

Osoby, które nie złożyły jeszcze oświadczeń w sprawie rozwiązywania zadań na kolokwiach lub złożyły, ale wybrały sposób „odręczny” – do dnia 1 września do godziny 17.00 mogą jeszcze złożyć oświadczenie o sposobie rozwiązywania zadań, tak by najbliższym – móc skorzystać z własnego sprzętu komputerowego.

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

22.10.2020

Wyniki kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia z dnia 18 września 2020 r.

Uwaga Aplikanci II roku,   poniżej znajdują się wyniki z kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia wraz z treścią kazusu. Rozwiązanie zadania znajduje się w indywidualnych protokołach oceny. Protokoły ocen będą dostępne do wglądu od dnia 23 października 2020 r. Dodatkowy termin […]

19.10.2020

Komunikat – w sprawie zaplanowanego na dzień 23 października 2020 r. kolokwium z zakresu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne

Uwaga Aplikanci II roku,   Uprzejmie informujemy, iż zaplanowane na dzień 23 października 2020 r. kolokwium z zakresu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Prawo Restrukturyzacyjne zostaje odwołane i przeniesione na inny termin. Nowy termin kolokwium zostanie podany Państwu do wiadomości w osobnym komunikacie.   Sekcja Aplikacji OIRP Poznań.

Wielkość czcionki
Kontrast