EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2021 - informacje i rejestracja

Zamknij

Komunikat – w sprawie kolokwium z zakresu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia w dniu 31 lipca 2020 r. – I termin – II rok aplikacji 2020

Uwaga Aplikanci II roku,

 

uprzejmie informujemy, iż kolokwium z zakresu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia w dniu 31 lipca 2020 r. odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Zespoły Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzą kolokwium zgodnie z listą obecności – plik .pdf

Kolokwium rozpocznie się o godzinie 16.00, lecz ze względów logistycznych, w tym wpuszczenia do sal oraz uruchomienia laptopów wykorzystywanych do kolokwiów – rejestrację wyznacza się na godzinę 15.30.

Uprzejmie przypominamy, iż do dnia 28 lipca br. do godziny 17.00 można złożyć oświadczenie o sposobie rozwiązywania zadań na kolokwiach, w tym – przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Osoby, które nie złożą tego oświadczenia – nie będą mogły skorzystać na tym konkretnym kolokwium z własnych laptopów!

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

02.04.2021

Komunikat – dotyczy zaległych zajęć z zakresu Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego z dnia 23 marca 2021 r. dla grup 2A i 2B III roku aplikacji

Uwaga Aplikanci III roku – grupy 2A i 2B,   zaległe zajęcia z zakresu Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego z Panią Sędzią E. Kręcichwost-Durchowską odbędą się: – 8 kwietnia 2021 r.: Grupa 2A – w godzinach 8.30-10.45, Grupa 2B – w godzinach 11.00-13.15.   Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

21.12.2020

Komunikat – w sprawie dodatkowego terminu kolokwium z przedmiotu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia w dniu 22 grudnia 2020 r. – II rok aplikacji 2020

Uwaga Aplikanci II roku,   W dniu 22 grudnia 2020 r. o godzinie 16.00 odbędzie się kolokwium z zakresu Prawo Karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia. Kolokwium zostanie przeprowadzone przy pomocy platformy Microsoft 365 w wersji EDU, przygotowanej dla OIRP Poznań. Jest ona dostępna w wersji […]

Wielkość czcionki
Kontrast