EGZAMIN RADCOWSKI 2020 - NOWY TERMIN

Zamknij

Informacja Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych o bieżących działaniach

Szanowni Państwo

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie podejmowanych przez nas działań w pierwszym tygodniu maja br.

Prace organów i agend KRRP nie słabną mimo zaistniałej sytuacji epidemicznej i konieczności stosowania środków komunikacji na odległość, które stają się narzędziem naszej codziennej pracy, i będą nam towarzyszyć w najbliższym czasie, gdyż tradycyjna formuła spotkań zagraża jeszcze bezpieczeństwu zdrowotnemu biorących w niej udział uczestników.

Z narzędzi on-line chętnie korzystają też członkowie naszego samorządu, o czym świadczy zainteresowanie szkoleniami e-learningowymi, proponowanymi przez nas webinariami oraz informacjami i opracowaniami publikowanymi na stronie internetowej i profilach społecznościowych KRRP. Staramy się dostosować do zapotrzebowania ze strony naszych Koleżanek i Kolegów w zakresie spotkań on-line i zamieszczanych materiałów.

W tym mijającym tygodniu ważne było podsumowanie w zakresie uczestnictwa w zajęciach e-learningowych. Podobne zestawienie przekazywaliśmy miesiąc temu. Ponadto Komisja zagraniczna, rozpoznając sytuację w zakresie funkcjonowania sądów on-line w innych krajach europejskich, przygotowała opracowanie, które przesyłamy w załączeniu.

O kolejnych wydarzeniach i podejmowanych przez nas inicjatywach, będziemy informować na bieżąco.

 

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

4-7 maja 2020 r.

 

Prace Prezydium i agend KRRP

W minionym tygodniu spotkania w trybie on-line przeprowadzili: członkowie Prezydium KRRP oraz Ośrodek Badań Studiów i Legislacji.

 

Działania legislacyjne

 

Propozycje rozwiązań legislacyjnych w zakresie funkcjonowania samorządu radców prawnych

W dniu 4 maja br. Wiceprezes KRRP Leszek Korczak zwrócił się do Marszałka Senatu RP pismem w sprawie:

 

Propozycje rozwiązań przywracających normalny tryb funkcjonowania sądów

W dniu 4 maja br. Wiceprezes KRRP Leszek Korczak skierował pismo do Marszałka Senatu RP w sprawie propozycji dalszych rozwiązań przywracających normalny tryb funkcjonowania sądów, w tym wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych, które umożliwiają możliwość komunikacji stron i pełnomocników z sądem przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Treść pisma znajdą Państwo pod linkiem https://kirp.pl/wp-content/uploads/2020/05/inicjatywa-obsil-04.05.2020-senat-dore%CC%A8czenia-elektroniczne.pdf

O powyższym informowaliśmy Państwa na stronie internetowej KIRP https://kirp.pl/poprawki-legislacyjne-przygotowane-przez-obsil-do-tarczy-antykryzysowej-3-0/

 

 

Doskonalenie Zawodowe

 

E-learning na platformie szkoleniowej KIRP

Szkolenia e-learningowe cieszą się zainteresowaniem wśród radców prawnych. Obecnie pracujemy nad wzbogaceniem oferty KIRP.

W najbliższych dniach zostaną udostępnione szkolenia:

W trakcie realizacji są już dwa kolejne szkolenia e-learningowe:

Planujemy zrealizować kolejnych kilkanaście szkoleń w tym m.in.

 

—  Statystyka dla szkoleń e-learningowych KIRP 08.05.2020 r.- 

 

Eksperckie webinaria konsultacyjne

W dniu 5 maja br. odbyło się webinarium „Okiełznać home office”, który prowadził dr. Marcin Capiga, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA), doktor nauk humanistycznych, certyfikowany Coach EMCC (European Mentoring & Coaching Council), Konsultant Belbin Team Roles®, certyfikowany trener biznesu.

Webinarium zgromadziło blisko 100 osób.

 

W dniu 7 maja br. odbyło się webinarium konsultacyjne pt. „Nowe wyzwania psychologiczne w pracy nad sobą i współpracy z klientem radcy prawnego w epoce Covid-19”, które poprowadził prof. Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu, autor 80 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularnonaukowych.

Na webinarium zarejestrowało się 100 osób, co stanowi maksymalną liczbę uczestników.

 

Poniżej wyniki ankiety ewaluacyjnej

 

Inne

Sądy w trybie on-line w Europie

W wyniku pandemii SARS-CoV-19 wiele krajów europejskich wdrożyło rozwiązania umożliwiające pracę sądów w formie zdalnej, w tym wideokonferencji. Komisja Zagraniczna KRRP dokonała przeglądu stosowanych rozwiązań, które ujęto w opracowaniu pt. „Sądy w trybie online – zdalna praca sądów w wybranych państwach europejskich w czasach pandemii Sars-CoV-19”.

Materiał ten został opublikowany 5 maja br. na stronie KIRP https://kirp.pl/opracowanie-komisji-zagranicznej-krrp-pt-sady-w-trybie-online-zdalna-praca-sadow-w-wybranych-panstwach-europejskich-w-czasach-pandemii-sars-cov-19/

Znajdą go Państwo również w załączeniu.

 

Z poważaniem

Maciej Bobrowicz

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

 

 

Działania medialne w okresie 4-7 maja 2020 r.

 

Samorząd radcowski w mediach tradycyjnych…

 

…i społecznościowych

Informacje w mediach społecznościowych dotarły do 27 005 odbiorców

 

Pozostałe informacje

22.05.2020

Nowelizacja ustawy z 05.08. 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

W załączeniu przekazujemy pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 20 maja br. dot. uchwalenia nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm., Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Pismo do Prezesa KRRP

22.05.2020

Komunikat – regaty i Piknik Radcowski

Z przykrością informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w tym roku nie odbędą się Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie im. Henryka Strzeleckiego o Puchar Dziekana OIRP w Poznaniu oraz nasz coroczny Piknik Radcowski. Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Wielkość czcionki
Kontrast