EGZAMIN RADCOWSKI 2020 - NOWY TERMIN

Zamknij

Informacja Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych o bieżących działaniach

 

Minął miesiąc od kiedy funkcjonujemy w nowej rzeczywistości naznaczonej przez epidemię koronawirusa. Staramy się dostosować do nowej sytuacji i optymalizować podejmowane działania.

 

Działania te skupiamy przede wszystkim na pomocy i wsparciu członków naszego samorządu poprzez informowanie o bieżących zmianach w przepisach, o zmianach planowanych, co do których zabieramy głos w imieniu naszego środowiska, by umożliwić wykonywanie zawodu w szczególnych okolicznościach.

 

Udostępniamy na bieżąco opinie, ekspertyzy, poradniki – wszystko to w celu wsparcia naszych Koleżanek i Kolegów w ich codziennych działaniach w nowych okolicznościach, również rynkowych.

 

W minionym tygodniu zaproponowaliśmy kolejną formułę wsparcia w postaci webinarium na temat funkcjonowania kancelarii prawnej w sytuacji kryzysowej. Jest to pierwsze z cyklu wirtualnych konsultacji z ekspertami, przeznaczonych wyłącznie dla radców prawnych.  Kolejni eksperci będą dzielić się wiedzą dotyczącą zarządzania kancelarią prawną w obecnym czasie, a także aspektami psychologicznymi z tym związanymi.

Poniżej znajdą Państwo szczegóły co do podejmowanych inicjatyw w ostatnim tygodniu.

 

 

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

14-17 kwietnia 2020 r.

 

Posiedzenie Prezydium KRRP

W dniu 16 kwietnia br. odbyło się posiedzenie członków Prezydium KRRP w formule wideospotkania, po którym przystąpiono do głosowania w trybie elektronicznym w przeszło dziewięćdziesięciu sprawach.

 

Działania legislacyjne

Postulaty samorządu radcowskiego

W dniu 14 kwietnia br. do Marszałka Senatu RP, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Zdrowia zostało skierowane pismo w sprawie zmian w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w którym przekazano postulaty:

 

Dostęp do informacji publicznej

W dniu 15 kwietnia br.  do Marszałka Senatu wystosowaliśmy pismo w sprawie  zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej.

Więcej znajdą Państwo pod linkiem: https://kirp.pl/dostep-do-informacji-publicznej-komunikat-osrodka-badan-studiow-i-legislacji/

 

Wybory w samorządzie radcowskim w dobie epidemii

W dniu 15 kwietnia br. do Marszałka Senatu i Wicemarszałków oraz Przewodniczących Klubów i Kół skierowane zostało pismo w sprawie wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie wyborów do organów samorządu zawodowego po ustaniu stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego, a do tego czasu umożliwią przedłużenie obecnej kadencji organów.

 

Projektowane zmiany zasad przeprowadzenia wyborów na Prezydenta a Konstytucja

W dniu 16 kwietnia br. do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP przesłano pismo z załączoną opinią Ośrodka  w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Z opinią można zapoznać się pod linkiem: http://obsil.pl/wp-content/uploads/2020/04/Opinia-OBSiL-z-16.04.2020r..pdf

 

 

Działania informacyjne

 

Ekspertyzy, opinie i komunikaty Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Opracowanie to można przeczytać pod linkiem: http://obsil.pl/wp-content/uploads/2020/03/Grzegorz-Sibiga-ekspertyza-15.04.2020.pdf

 

 

Informatory i poradniki

http://obsil.pl/wp-content/uploads/2020/03/Poradnik-Pomoc-pa%C5%84stwa-w-kontek%C5%9Bcie-epidemii-COVID-19.pdf

 

 

Doskonalenie Zawodowe

 

Kancelarie radcowskie w sytuacji kryzysowej – webinarium dla radców prawnych

14 kwietnia rozpoczęliśmy nabór na pierwsze z cyklu webinariów dla radców prawnych pt. „Kancelarie radcowskie w sytuacji kryzysowej. Co robić?”. Zaplanowane na 20 kwietnia br. spotkanie, które poprowadzi prof. Ryszard Sowiński jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Koleżanek i Kolegów. Potwierdza to fakt ogromnego zainteresowania uczestnictwem w nim – rejestrację osób zainteresowanych udziałem w webinarium zakończyliśmy zaledwie po kilku godzinach od jej uruchomienia. W pierwszym spotkaniu weźmie udział 100 radców prawnych. Planujemy już kolejne, by skorzystać z niego mogła jak największa liczba radców prawnych.

 

 

Inne informacje

 

OIRP Olsztyn pomaga medykom za pośrednictwem swojej fundacji

Działająca przy OIRP w Olsztynie Fundacja Radców Prawnych IUS angażuje się w pomoc tym, którzy walczą z epidemią na pierwszym froncie. Fundacja zakupiła już i przekazała 1400 maseczek i 75 litrów płynu do mycia rąk  do placówek szpitalnych w Lidzbarku Warmińskim, Płońsku i Wyszkowie.  Wcześniej przekazała na zwalczanie pandemii 10 000,00 zł na Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, 10 000,00 zł na Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce (szpital przekształcony w całości jako zakaźny)  i 10 000,00 zł na Szpital w Ostródzie (szpital przekształcony w całości jako zakaźny), 2500,00 zł na Szpital Dziecięcy w Olsztynie, 2500,00 zł na Szpital Pulmonologiczny w Olsztynie, 2500,00 zł na Szpital Miejski w Olsztynie, 2500,00 zł na Szpital Wojewódzki w Olsztynie oraz kwotę 1700,00 zł na fundusz interwencyjny walki z koronawirusem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

OIRP w Rzeszowie pomaga medykom, radcom prawnym w potrzebie i planuje więcej akcji wsparcia

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Rada OIRP w Rzeszowie podjęła decyzję o wsparciu Centrum Medycznego w Łańcucie w zakupie niezbędnych środków ochronnych dla personelu medycznego i sprzętów medycznych do walki z pandemią COVID-19. W tym celu Izba rzeszowska zorganizowała akcję charytatywną „Podkarpaccy Radcowie prawni – Medykom” na portalu zrzutka.pl. Szczegóły akcji zostały udostępnione na Facebooku i rozesłane w mailingu do członków OIRP ze szczegółową instrukcją przekazania darowizny.

Z inicjatywy radców prawnych OIRP Rzeszów powstała grupa wsparcia dla osób potrzebujących. Od 20 marca br. przyjmowane są zgłoszenia od tych, którzy potrzebują pomocy, np. w zakresie realizacji recept czy dowiezienia zakupów. Akcja spotkała się z dużą aprobatą i zainteresowaniem, co przekłada się zarówno na dużą liczbę zgłoszeń od osób potrzebujących, jak i radców prawnych i aplikantów, którzy gotowi są takiej pomocy udzielać.

Planowane jest stworzenie kolejnej grupy wsparcia, której członkowie pro bono udzielaliby pomocy prawnej. Rzeszowscy radcowie planują skierować tę pomoc do przedsiębiorców i osób fizycznych z terenu Podkarpacia. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie apel do członków Izby o zgłaszanie się do akcji udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przez pandemię wirusa SARS-CoV-2 z terenu tut. Izby.

 

 

Prawa człowieka w okresie epidemii

15 kwietnia br. na stronie KIRP opublikowaliśmy Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk sejmowy nr 39). Pełną treść znajdą Państwo pod linkiem: https://kirp.pl/stanowisko-komisji-praw-czlowieka-przy-krajowej-radzie-radcow-prawnych-w-sprawie-projektow-ustaw-o-zmianie-ustawy-z-dnia-7-stycznia-1993-r-o-planowaniu-rodziny-ochronie-plodu-ludzkiego-i-warunkach-d/

 

 

Z poważaniem

Maciej Bobrowicz

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

 

 

Działania medialne w okresie 14-17 kwietnia 2020 r.

Media tradycyjne…

i społecznościowe

 

 

Z poważaniem,

Dorota Rełko

Krajowa Izba Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 18 lok. 4

00-478 Warszawa

 

Pozostałe informacje

22.05.2020

Nowelizacja ustawy z 05.08. 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

W załączeniu przekazujemy pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 20 maja br. dot. uchwalenia nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm., Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Pismo do Prezesa KRRP

22.05.2020

Komunikat – regaty i Piknik Radcowski

Z przykrością informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w tym roku nie odbędą się Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie im. Henryka Strzeleckiego o Puchar Dziekana OIRP w Poznaniu oraz nasz coroczny Piknik Radcowski. Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Wielkość czcionki
Kontrast