EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Szkolenia dla radców prawnych zawieszone do odwołania

Zarządzenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w sprawie zawieszenia szkoleń dla radców prawnych do odwołania

Pozostałe informacje

09.04.2020

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) ) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

  Advice State Parties Coronavirus Pandemic 2020 pol

08.04.2020

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska.

Komunikat Prasowy TSUE z 08.04.2020 – Postanowienie Trybunału w sprawie C-79119 R Komisja_ Polska

Wielkość czcionki
Kontrast