EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Zarządzenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie prowadzenia na aplikacji zajęć webinaryjnych w okresie pandemii

Uwaga Aplikanci,

 

Poniżej prezentujemy Państwu zarządzenie w sprawie prowadzenia na aplikacji zajęć webinaryjnych w okresie pandemii

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

 

Treść zarządzenia – plik .pdf

Plan zajęć webinaryjnych dla I roku – plik .pdf

Plan zajęć webinaryjnych dla II roku – plik .pdf

Plan zajęć webinaryjnych dla III roku – plik .pdf

 

Pozostałe informacje

09.04.2020

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) ) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

  Advice State Parties Coronavirus Pandemic 2020 pol

08.04.2020

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska.

Komunikat Prasowy TSUE z 08.04.2020 – Postanowienie Trybunału w sprawie C-79119 R Komisja_ Polska

Wielkość czcionki
Kontrast