EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Komunikat – podziękowania za zgłoszenia do akcji „Aplikanci/radcowie – Seniorom”

Szanowni Aplikanci,

 

 

bardzo dziękuję za szybki odzew na mój apel do Państwa o pomoc i wsparcie  w czasie epidemii,  w zakupach i sprawunkach radców prawnych – seniorów.

Zgłosiło się ponad 20 wolontariuszy, dużo więcej niż oczekiwaliśmy.

Listę zgłoszeń więc zamykamy.

 

Z wyrazami szacunku

 

Zbigniew Tur

Dziekan OIRP w Poznaniu

Pozostałe informacje

09.04.2020

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) ) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

  Advice State Parties Coronavirus Pandemic 2020 pol

08.04.2020

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska.

Komunikat Prasowy TSUE z 08.04.2020 – Postanowienie Trybunału w sprawie C-79119 R Komisja_ Polska

Wielkość czcionki
Kontrast