EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Mediacje i ugody w uprowadzeniach rodzicielskich. Seminarium krajowe AMICABLE

 

W imieniu komitetu organizacyjnego oraz partnerów projektu zapraszamy Państwa, do udziału w  Seminarium Krajowym i Końcowej Konferencji w finansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie AMICABLE

https://www.amicable-eu.org

który poświęcony jest problematyce uprowadzeń rodzicielskich w krajach Unii Europejskiej, a ściślej zastosowaniu  mediacji  w takich przypadkach oraz zapewnieniu wykonalności transgranicznej ugód, które zostały zawarte w mediacjach w sprawach o uprowadzenie dziecka a także w transgranicznych konfliktach rodzinnych.

Seminarium odbędzie się we Wrocławiu, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku. Udział w dwudniowym seminarium jest bezpłatny.

Celem projektu AMICABLE jest opracowanie narzędzia najlepszych praktyk służącego uznawalności transgranicznej ugód zawartych w sprawach uprowadzenie rodzicielskie, a także opracowanie praktyki zastosowania mediacji w tego typu sprawach w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech. Efekty pracy uczestników projektu będą powszechnie dostępne po zakończeniu prac i będą mogły znaleźć zastosowanie także w przypadku innych krajów Unii. Seminarium krajowe będzie składało się z sesji plenarnej,  podczas której zostanie przedstawiony projekt narzędzia najlepszych praktyk oraz model „Mediacji w Sądzie” oraz z warsztatów prowadzonych przez sędziów i mediatorów. Jak mają nadzieję uczestnicy projektu, fachowcy uczestniczący w seminarium: sędziowie, mediatorzy, prokuratorzy i naukowcy poddadzą wyniki badań krytycznej analizie.   Seminarium nie ma charakteru konferencji szkoleniowej. Chodzi o to, by jego uczestniczy ocenili realność zastosowania wypracowanych w projekcie narzędzi – temu służyć będą warsztaty prowadzone w obu dniach konferencji. Ich wynik wpłynie na ostateczny wynik projektu. Warsztaty będą  prowadzone w języku angielskim i w języku polskim. Warsztaty anglojęzyczne nie będą tłumaczone. Warsztat dotyczący uznawalności ugód poprowadzi pani Juliane Hirsch – twórczyni narzędzia  najlepszych praktyk UE. Warsztat dotyczący modelu mediacji w sądzie, poprowadzi pani Sabine Brieger jego twórczyni.

 Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie konferencji.

https://www.amicable-eu.org/seminars/national-seminar-poland

Po zarejestrowaniu zostaną podane dalsze informacje.

 

 

Pozostałe informacje

09.04.2020

Życzenia świąteczne

  DRODZY RADCOWIE PRAWNI – SENIORZY I DRODZY WSZYSCY RADCOWIE PRAWNI OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU ___________________________________   W tym wyjątkowym czasie Wielkiej Nocy przesyłam Wam słowa nadziei wyrastającej z wiary w Zmartwychwstałego. Niech tegoroczne  Święta będą czasem refleksji i dadzą nam siłę w ufność na odrodzenie normalności  i napełnią spokojem , pogodą ducha […]

09.04.2020

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) ) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

  Advice State Parties Coronavirus Pandemic 2020 pol

Wielkość czcionki
Kontrast