E-Skarbonka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zamknij

Mediacje i ugody w uprowadzeniach rodzicielskich. Seminarium krajowe AMICABLE

 

W imieniu komitetu organizacyjnego oraz partnerów projektu zapraszamy Państwa, do udziału w  Seminarium Krajowym i Końcowej Konferencji w finansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie AMICABLE

https://www.amicable-eu.org

który poświęcony jest problematyce uprowadzeń rodzicielskich w krajach Unii Europejskiej, a ściślej zastosowaniu  mediacji  w takich przypadkach oraz zapewnieniu wykonalności transgranicznej ugód, które zostały zawarte w mediacjach w sprawach o uprowadzenie dziecka a także w transgranicznych konfliktach rodzinnych.

Seminarium odbędzie się we Wrocławiu, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku. Udział w dwudniowym seminarium jest bezpłatny.

Celem projektu AMICABLE jest opracowanie narzędzia najlepszych praktyk służącego uznawalności transgranicznej ugód zawartych w sprawach uprowadzenie rodzicielskie, a także opracowanie praktyki zastosowania mediacji w tego typu sprawach w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech. Efekty pracy uczestników projektu będą powszechnie dostępne po zakończeniu prac i będą mogły znaleźć zastosowanie także w przypadku innych krajów Unii. Seminarium krajowe będzie składało się z sesji plenarnej,  podczas której zostanie przedstawiony projekt narzędzia najlepszych praktyk oraz model „Mediacji w Sądzie” oraz z warsztatów prowadzonych przez sędziów i mediatorów. Jak mają nadzieję uczestnicy projektu, fachowcy uczestniczący w seminarium: sędziowie, mediatorzy, prokuratorzy i naukowcy poddadzą wyniki badań krytycznej analizie.   Seminarium nie ma charakteru konferencji szkoleniowej. Chodzi o to, by jego uczestniczy ocenili realność zastosowania wypracowanych w projekcie narzędzi – temu służyć będą warsztaty prowadzone w obu dniach konferencji. Ich wynik wpłynie na ostateczny wynik projektu. Warsztaty będą  prowadzone w języku angielskim i w języku polskim. Warsztaty anglojęzyczne nie będą tłumaczone. Warsztat dotyczący uznawalności ugód poprowadzi pani Juliane Hirsch – twórczyni narzędzia  najlepszych praktyk UE. Warsztat dotyczący modelu mediacji w sądzie, poprowadzi pani Sabine Brieger jego twórczyni.

 Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie konferencji.

https://www.amicable-eu.org/seminars/national-seminar-poland

Po zarejestrowaniu zostaną podane dalsze informacje.

 

 

Pozostałe informacje

11.01.2021

Podziękowanie dla Radców Prawnych i Aplikantów za dostarczenie paczek świątecznych

  Poznań , dnia 11 stycznia 2021 r.   Szanowni Państwo  Radcowie Prawni  i  Aplikanci Radcowscy  OIRP w Poznaniu!   Pragnę złożyć Szanownemu Państwu wyrazy uznania i podziękowania za ogromne zaangażowanie w realizację zadań w tym  trudnym dla wszystkich czasie, które Państwo włożyliście w rozwiezienie i dostarczenie Radcom Prawnym -Seniorom paczek świątecznych. Pandemia, którą przeżywamy […]

24.12.2020

Życzenia świąteczne Dziekana Rady OIRP w Poznaniu

    Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia Spędzone w gronie najbliższych Przyniosą Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu   życzy Dziekan Rady  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Henryk Kuligowski  

Wielkość czcionki
Kontrast