EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Nowy regulamin BOI i POI Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu .

W załączeniu przedstawiamy zarządzenie nr 26/2019 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Biura Obsługi Interesantów i Punktu Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Zmiana w Regulaminie Biura Obsługi Interesantów i Punktu Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, dotyczy zakresu zamawiania i udostępniania akt – § 5 pkt 1 ww. Regulaminu:

„W Czytelni udostępniane są akta wyłącznie po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości strony /wnioskodawcy/ uczestnika postępowania oraz osób wymienionych w §5 pkt 2 niniejszego Regulaminu, na podstawie ważnego dowodu osobistego, paszportu bądź legitymacji służbowej pełnomocników fachowych. Sprawdzeniu podlega także odpis należytego umocowania – poza sytuacjami, gdy dokument pełnomocnictwa został już złożony do akt sprawy bądź udzielono pełnomocnictwa ustnie na posiedzeniu sądu.”

 

 

Pozostałe informacje

20.03.2020

Zarządzenie Nr 26/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 20.03.2020 r.

Szanowni Państwo,   w załączeniu prezentujemy Państwu Zarządzenie Nr 26/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 20.03.2020 r.   Treść zarządzenia – plik .pdf

20.03.2020

Zarządzenie Nr 7/2020/OA Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 20 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,   w załączeniu prezentujemy Państwu Zarządzenie Nr 7/2020/OA Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 20 marca 2020 r.   Treść zarządzenia – plik .pdf

Wielkość czcionki
Kontrast