EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Komunikat – w sprawie II terminu kolokwium z Prawa Cywilnego w dniu 13 września 2019 r. – I rok aplikacji 2019

Uwaga Aplikanci I roku,

 

zmianie ulega sala, w której odbywać się będzie II termin kolokwium z Prawa Cywilnego w dniu 13.09.2019 r.

Miejscem odbywania się kolokwium jest dalej Collegium da Vinci, ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu, lecz zamiast sali A201 (w starym budynku), kolokwium odbędzie się dla wszystkich zdających w sali N302 (w nowej części Collegium).

Godzina kolokwium bez zmian – tj. 16.00. Prosimy stawić się przed salą ok. godziny 15.30.

 

Jednocześnie uprzejmie zawiadamiamy, iż:

 

– osoby, które złożyły oświadczenie w sprawie korzystania z własnego sprzętu komputerowego – zarówno przed PIERWSZYM terminem w dniu 17 lipca br., jak i osoby, które złożyły omawiane oświadczenie w bieżącym tygodniu (do dnia 10 września włącznie – tj. 2 dni przed kolokwium) będą mogły w dniu 13 września skorzystać z własnych komputerów do napisania prac.

Oświadczenie to ma moc na cały okres aplikacji, tj. osoba będzie mogła korzystać z własnego sprzętu komputerowego także w trakcie kolokwiów na II i III roku aplikacji.

Jednakże – jeśli osoba ma wolę napisać pracę wyjątkowo w formie odręcznej – w tym również na kolokwium w dniu 13 września br. – to zgodnie z treścią oświadczenia ma do tego prawo – wystarczy, iż przy rejestracji przed kolokwium oświadczy członkowi komisji egzaminacyjnej, że sporządzać będzie pracę odręcznie (pomimo wcześniej złożonego oświadczenia o korzystaniu z własnego sprzętu komputerowego).

 

– osoby, które nie złożyły ww. oświadczeń – nie będą mogły w dniu 13 września br. skorzystać ze sprzętu komputerowego do napisania pracy.

Jednakże oczywiście każdej z tych osób przysługuje prawo do złożenia oświadczenia przed dowolnym z kolejnych kolokwiów, w tym również będąc dopiero na II lub nawet III roku. Oświadczenie to po złożeniu – jak wyżej – będzie miało moc do końca odbywania aplikacji radcowskiej w OIRP Poznań (w brzmieniu obecnych przepisów).

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

04.02.2020

Zarządzenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w sprawie ustalenia godzin urzędowania biura Sekcji Aplikacji OIRP Poznań

Uwaga Aplikanci,   poniżej znajduje się zarządzenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w sprawie ustalenia godzin urzędowania biura Sekcji Aplikacji OIRP Poznań.   Sekcja Aplikacji OIRP Poznań   Treść zarządzenia – plik .pdf

04.02.2020

Uchwała nr 1203/XII/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu

Uwaga Aplikanci,   poniżej znajduje się uchwała nr 1203/XII/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu   Sekcja Aplikacji OIRP Poznań   Treść uchwały – plik .pdf

Wielkość czcionki
Kontrast