EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność wypowiedzi.
Korzystają z tej wolności osoby fizyczne i organizacje społeczne, broniąc swoich praw i wartości określonych w Konstytucji.

Z doniesień prasowych wynika, że niektórzy wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości zaangażowani byli w niezgodny z prawem i obyczajami proceder polegający na organizowaniu internetowego hejtu i kampanii pomówień wobec sędziów zaangażowanych w obronę sędziowskiej niezawisłości. Ujawnione zapisy z internetowych komunikatorów jednoznacznie potwierdzają te zatrważające fakty. Działania urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości podważają tym samym zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i są sprzeczne ze standardami państwa prawnego, wpływając negatywnie na postrzeganie Polski za granicą jako państwa kierującego się zasadami demokracji i praworządności.

Oczekujemy rzetelnego i wszechstronnego wyjaśnienia sprawy oraz ukarania wszystkich winnych, bez względu na sprawowane przez nich funkcje i stanowiska. Mowa nienawiści nie może tryumfować nad państwem prawa.

 

Pozostałe informacje

06.04.2020

Informacja Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych o bieżących działaniach

Szanowni Państwo,   Stosownie do wcześniejszych deklaracji, poniżej przesyłam Państwu informację o działaniach podejmowanych przez nas w ostatnim tygodniu w kontekście sytuacji epidemii koronawirusa.   Po pierwsze, monitorujemy bieżącą sytuację pozostając w kontakcie z organami administracji publicznej i proponując wielorakie rozwiązania umożliwiające wykonywanie zawodu radcy prawnego w obecnych czasach.   Po drugie, przygotowaliśmy opracowanie adresowane […]

30.03.2020

Informacja Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych o bieżących działaniach

  Szanowni Państwo,   Pandemia stawia przed nami kolejne wyzwania. Jest to sytuacja wyjątkowa. Samorząd pozostaje w ciągłym kontakcie z agendami rządowymi tak, by radcowie prawni byli obejmowani wszystkimi osłonami, które planuje wprowadzić Sejm RP.   Na bieżąco informujemy o kolejnych zmianach w prawie, które dotyczą nas, naszego zawodu i  tych zagadnień, które są bezpośrednio […]

Wielkość czcionki
Kontrast