Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność wypowiedzi.
Korzystają z tej wolności osoby fizyczne i organizacje społeczne, broniąc swoich praw i wartości określonych w Konstytucji.

Z doniesień prasowych wynika, że niektórzy wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości zaangażowani byli w niezgodny z prawem i obyczajami proceder polegający na organizowaniu internetowego hejtu i kampanii pomówień wobec sędziów zaangażowanych w obronę sędziowskiej niezawisłości. Ujawnione zapisy z internetowych komunikatorów jednoznacznie potwierdzają te zatrważające fakty. Działania urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości podważają tym samym zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i są sprzeczne ze standardami państwa prawnego, wpływając negatywnie na postrzeganie Polski za granicą jako państwa kierującego się zasadami demokracji i praworządności.

Oczekujemy rzetelnego i wszechstronnego wyjaśnienia sprawy oraz ukarania wszystkich winnych, bez względu na sprawowane przez nich funkcje i stanowiska. Mowa nienawiści nie może tryumfować nad państwem prawa.

 

Pozostałe informacje

13.08.2019

W dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) sekretariat Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu będzie czynny do godz. 13.00

  W dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) sekretariat Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu  będzie czynny do godz. 13.00

25.07.2019

Uroczyste ślubowanie radców prawnych.

  „Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości” – tak brzmią słowa ślubowania, które 19 lipca 2019 r. złożyło 120 młodych radców prawnych OIRP Poznań w Auli Uniwersytetu […]

Wielkość czcionki
Kontrast