EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie ujawnionych nieprawidłowości w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu wolność wypowiedzi.
Korzystają z tej wolności osoby fizyczne i organizacje społeczne, broniąc swoich praw i wartości określonych w Konstytucji.

Z doniesień prasowych wynika, że niektórzy wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości zaangażowani byli w niezgodny z prawem i obyczajami proceder polegający na organizowaniu internetowego hejtu i kampanii pomówień wobec sędziów zaangażowanych w obronę sędziowskiej niezawisłości. Ujawnione zapisy z internetowych komunikatorów jednoznacznie potwierdzają te zatrważające fakty. Działania urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości podważają tym samym zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i są sprzeczne ze standardami państwa prawnego, wpływając negatywnie na postrzeganie Polski za granicą jako państwa kierującego się zasadami demokracji i praworządności.

Oczekujemy rzetelnego i wszechstronnego wyjaśnienia sprawy oraz ukarania wszystkich winnych, bez względu na sprawowane przez nich funkcje i stanowiska. Mowa nienawiści nie może tryumfować nad państwem prawa.

 

Pozostałe informacje

27.01.2020

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 stycznia 2020 r.

  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wzywa wszystkie konstytucyjne organy władzy publicznej do respektowania uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. Przekroczenie przyznanych kompetencji przez którąkolwiek z władz zagraża stabilności ustroju Państwa Polskiego, prawom i wolnościom obywatelskim oraz bezpieczeństwu obrotu prawnego. Przedmiotowa uchwała Sądu Najwyższego została wydana w celu ustabilizowania porządku […]

20.12.2019

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie proponowanych zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie najwyższym.

  https://kirp.pl/stanowisko-prezydium-krajowej-rady-radcow-prawnych-z-dnia-17-grudnia-2019-r-w-sprawie-proponowanych-zmian-w-prawie-o-ustroju-sadow-powszechnych-i-ustawie-o-sadzie-najwyzszym/   https://business.facebook.com/kirppl/videos/1105200899650368/UzpfSTEzODAyNTQ4Mjk2MDgwMzoyNTk2MjY5MDAwNDY5NzYw/?business_id=1934629956851339

Wielkość czcionki
Kontrast