EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Uroczyste ślubowanie radców prawnych.

 

„Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości” – tak brzmią słowa ślubowania, które 19 lipca 2019 r. złożyło 120 młodych radców prawnych OIRP Poznań w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wydarzenie odbyło się w godz. od 17:00 do 19:25 przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Uroczystość zaszczycili Maciej Bobrowicz – prezes KRRP, Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta Poznania, Bartosz Guss – wiceprezydent Miasta Poznania oraz SNSA Jerzy Stankowski – prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podczas uroczystości odznaczony został medalem 35-lecia KRRP.  Były oficjalne wystąpienia, mini-koncert smyczkowy w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego ANOVA oraz ceremonia ślubowania. Specjalnym punktem uroczystości był wykład prof. Ewy Łętowskiej, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, zatytułowany „Radca prawny, która z prawniczych ról?”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe informacje

09.04.2020

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) ) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

  Advice State Parties Coronavirus Pandemic 2020 pol

08.04.2020

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska.

Komunikat Prasowy TSUE z 08.04.2020 – Postanowienie Trybunału w sprawie C-79119 R Komisja_ Polska

Wielkość czcionki
Kontrast