EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019 - informacje i rekrutacja

Zamknij

Memorandum dotyczące stosowania przez radców prawnych nowelizacji ustawy o radcach prawnych przyjętej w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO.

Opracowanie OBSiL – nowelizacja ustawy o radcach prawnych przyjęta w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO

Pozostałe informacje

22.08.2019

Studia Podyplomowe Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza nabór na roczne (dwusemestralne) Studia Podyplomowe Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego . Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www: http://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-glowna/Studia-Podyplomowe-Prawa-Restrukturyzacyjnego-i-Upadlosciowego

19.08.2019

Konferencja naukowa nt. Nauka i nauczanie prawa w świetle Ustawy 2.0.Pierwsze doświadczenia i perspektywy.

  Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej nt. Nauka i nauczanie prawa w świetle Ustawy 2.0.Pierwsze doświadczenia i perspektywy, która odbędzie się w dniach 5-6 września 2019 r. w Zielonej Górze. Organizatorzy konferencji proszą osoby zainteresowane udziałem o zgłaszanie się pod adresem:  zjazddziekanow@wpa.uz.zgora.pl      do dnia 25.08.2019 r. Konferencja  została objęta  patronatem przez Okręgową Izbę Radców Prawnych […]

Wielkość czcionki
Kontrast