KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019

Zamknij

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo ubezpieczeniowe a inne gałęzie prawa”.

Szanowni Państwo,

jako Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeniowego „Westa”, działające na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową – „Prawo ubezpieczeniowe a inne gałęzie prawa”. Konferencja odbędzie się 9 marca 2019 r. w gmachu Collegium Iuridicum Novum, przy alei Niepodległości 53 w Poznaniu, w sali 4.13.

Jako organizatorzy, chcielibyśmy zaprosić Państwa zarówno do czynnego, jak i biernego udziału w konferencji. Obecność profesjonalistów byłaby wyróżnieniem dla Koła, jak i doskonałą okazją pogłębienia wiedzy, czy też wymiany poglądów dla uczestników.

Szeroko rozumiane prawo ubezpieczeniowe stanowi dziedzinę złożoną, regulowaną przez normy prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, finansowego, czy prawa pracy. Tak szeroki zakres przedmiotowy pozwala na rozważenie go w różnorodnych aspektach, jednocześnie ułatwiając wybór tematu, zgodnego z Państwa zainteresowaniami badawczymi. Wygłaszany na konferencji referat może zatem poruszyć wszelkie zagadnienia, ukazujące powiązania, zależności lub obecność prawa ubezpieczeniowego w innych gałęziach prawa. Proponowane tematy wystąpień to, między innymi:

– Oszustwo ubezpieczeniowe,

– Obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia,

– Ubezpieczenia majątkowe a osobowe,

– Ubezpieczenia a prawa konsumentów.

Zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji, prosimy o przesyłanie abstraktów do 24 lutego 2019 r., na podany poniżej adres e-mail oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1Z9j4PaHAWt0ZBsNawB6A2EB6QyWx6D9WM5v0K0Rlrr4

Informacje o zakwalifikowanych referatach zostaną podane za pośrednictwem e-maili  do 26 lutego 2019 r.

Uczestnictwo bierne jest nieodpłatne i nie wymaga zgłoszenia. Uczestnictwo czynne wiąże się z opłatą w wysokości 50 zł. Szczegóły dotyczące opłaty zostaną podane  autorom zakwalifikowanych referatów. Prelegenci, po zakończeniu wszystkich paneli, otrzymają certyfikat uczestnictwa. Czas wystąpienia wynosi 10 minut (w przypadku jednego prelegenta) lub 15 minut (w przypadku duetu).

Wymogi techniczne dotyczące abstraktu:

– długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 300 słów,

Tekst powinien być zredagowany według następujących zasad:

– czcionka Times New Roman, rozmiar 12

– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą

– interlinia: 1,5

– marginesu standardowe (2,5: górne, dolne, lewe i prawe)

– wyjustowany

Prosimy o zapisanie tekstu w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx)

 

Serdecznie zapraszamy

 

Pozostałe informacje

12.02.2019

100-lecie Wydziału Prawa i Administracji UAM.

  Szczegółowe informacje o Zjeździe znajdą Państwo na stronie :  www.prawouam100.org  

31.01.2019

Zaproszenie do projektu badawczego pt. PRAWO A GOSPODARKA. WYZWANIA DLA POLSKI

  LABORATORIUM WIEDZY Artur Borcuch & dr Anna Krzysztofek we współpracy z KLUŻNIAK HERMAN SZEWCZYK Kancelarie Adwokackie  zapraszają do udziału w projekcie badawczym pt. PRAWO A GOSPODARKA. WYZWANIA DLA POLSKI Celem projektu jest analiza relacji między prawem a gospodarką w Polsce oraz realizowanie badań ilościowych i jakościowych na temat efektywności regulacji prawnych w kontekście wzrostu […]

Wielkość czcionki
Kontrast