Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo ubezpieczeniowe a inne gałęzie prawa”.

Szanowni Państwo,

jako Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeniowego „Westa”, działające na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową – „Prawo ubezpieczeniowe a inne gałęzie prawa”. Konferencja odbędzie się 9 marca 2019 r. w gmachu Collegium Iuridicum Novum, przy alei Niepodległości 53 w Poznaniu, w sali 4.13.

Jako organizatorzy, chcielibyśmy zaprosić Państwa zarówno do czynnego, jak i biernego udziału w konferencji. Obecność profesjonalistów byłaby wyróżnieniem dla Koła, jak i doskonałą okazją pogłębienia wiedzy, czy też wymiany poglądów dla uczestników.

Szeroko rozumiane prawo ubezpieczeniowe stanowi dziedzinę złożoną, regulowaną przez normy prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, finansowego, czy prawa pracy. Tak szeroki zakres przedmiotowy pozwala na rozważenie go w różnorodnych aspektach, jednocześnie ułatwiając wybór tematu, zgodnego z Państwa zainteresowaniami badawczymi. Wygłaszany na konferencji referat może zatem poruszyć wszelkie zagadnienia, ukazujące powiązania, zależności lub obecność prawa ubezpieczeniowego w innych gałęziach prawa. Proponowane tematy wystąpień to, między innymi:

– Oszustwo ubezpieczeniowe,

– Obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia,

– Ubezpieczenia majątkowe a osobowe,

– Ubezpieczenia a prawa konsumentów.

Zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji, prosimy o przesyłanie abstraktów do 24 lutego 2019 r., na podany poniżej adres e-mail oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1Z9j4PaHAWt0ZBsNawB6A2EB6QyWx6D9WM5v0K0Rlrr4

Informacje o zakwalifikowanych referatach zostaną podane za pośrednictwem e-maili  do 26 lutego 2019 r.

Uczestnictwo bierne jest nieodpłatne i nie wymaga zgłoszenia. Uczestnictwo czynne wiąże się z opłatą w wysokości 50 zł. Szczegóły dotyczące opłaty zostaną podane  autorom zakwalifikowanych referatów. Prelegenci, po zakończeniu wszystkich paneli, otrzymają certyfikat uczestnictwa. Czas wystąpienia wynosi 10 minut (w przypadku jednego prelegenta) lub 15 minut (w przypadku duetu).

Wymogi techniczne dotyczące abstraktu:

– długość tekstu powinna wynosić maksymalnie 300 słów,

Tekst powinien być zredagowany według następujących zasad:

– czcionka Times New Roman, rozmiar 12

– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą

– interlinia: 1,5

– marginesu standardowe (2,5: górne, dolne, lewe i prawe)

– wyjustowany

Prosimy o zapisanie tekstu w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx)

 

Serdecznie zapraszamy

 

Pozostałe informacje

25.04.2019

PIKNIK RADCOWSKI – 15.06.2019 r.

  Dziekan i Członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu serdecznie zapraszają radców prawnych i aplikantów radcowskich wraz z najbliższą rodziną na Piknik Radcowski. Plenerowa impreza rodzinna odbędzie się 15 czerwca 2019 roku w godz. 14.30-21.00  tym roku zapraszamy do nowej lokalizacji OGRODU DENDROLOGICZNEGO Ogród Dendrologiczny znajduje się na terenie Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego […]

23.04.2019

II Kongres Prawników Polskich 01.06.2019, Poznań.

  Koleżanki i Koledzy Serdecznie zapraszamy Was na II Kongres Prawników Polskich, który odbędzie się 1 czerwca w Poznaniu. To już drugie, najważniejsze dla polskich prawników, spotkanie. Pierwszy Kongres odniósł ogromny sukces. Kontynuujemy tę inicjatywę. Tym razem proponujemy niezwykle potrzebne debaty, których istotą będzie obrona niezawisłości sędziowskiej, propozycje i projekty zmian usprawniających działanie wymiaru sprawiedliwości oraz […]

Wielkość czcionki
Kontrast