KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019

Zamknij

Wydłużony czas oczekiwania na realizację legitymacji radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 

Szanowni Państwo,

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA. – wytwórca legitymacji radców prawnych, aplikantów radcowskich i prawników zagranicznych – w dniu 3 stycznia poinformowała, iż z przyczyn od siebie niezależnych jest zmuszona tymczasowo wydłużyć termin realizacji zleceń na wytwarzanie i personalizację w/w legitymacji.

Powodem zaistniałej sytuacji jest brak kluczowego komponentu niezbędnego do produkcji legitymacji. Dostarczone przez poddostawcę PWPW mikroporcesory bezstykowe nie spełniają wymagań technicznych niezbędnych do zakończenia procesu produkcji. Obecnie PWPW pilnie poszukuje komponentów o prawidłowej specyfikacji, niemniej jednak z uwagi na proces technologiczny, realizacja zleceń na wytworzenie zamówionych legitymacji nastąpi nie wcześniej niż na przełomie stycznia i lutego 2019r.

Wytwórca legitymacji – PWPW – przeprasza za zaistniała sytuację i zobowiązał się bezzwłocznie informować o dalszych krokach i dokładnym terminie realizacji zleceń.

Pozostałe informacje

12.03.2019

Komunikat Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu .

W załączeniu przekazujemy Państwu komunikat Dziekana Rady OIRP w  Poznaniu w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz.  986 i 1544). Komunikat Dziekana OIRP w Poznaniu

05.03.2019

Szkolenie dla prawników i mediatorów.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy zaprasza  na szkolenie : Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych prawnika i mediatora Cel szkolenia: udoskonalenie umiejętności negocjacyjnych, mediacyjnych i komunikacyjnych prawników i mediatorów, poznanie psychologicznych mechanizmów wpływających na efektywność i skuteczność komunikacji rozwinięcie umiejętności wykorzystywania w praktyce praw perswazji oraz zarządzania emocjami, rozpoznawania osobowości, stosowanie skutecznych technik negocjacyjnych […]

Wielkość czcionki
Kontrast