Egzamin Radcowski 2019

Zamknij

Zmiana lokalizacji pokoju radców prawnych w Sądzie Okręgowym.

 

 

Szanowni Państwo,

Od stycznia 2019 roku nastąpi zmiana lokalizacji pokoju dla radców prawnych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Pokój radców prawnych będzie się znajdował na parterze w części B gmachu Sądu – pok. Nr 0242.

Z pokoju można będzie korzystać wyłącznie w godzinach urzędowania Sądu, tj. w poniedziałki 7.30-18.00, wtorek-piątek 7.30 – 15.30. Klucze do lokalu muszą być każdorazowo pobierane i zdawane po zakończeniu używania, za potwierdzeniem w książce wydawania i zdawania kluczy znajdującej się na portierni Sądu.

Pozostałe informacje

19.12.2018

ZMIANA GODZIN FUNKCJONOWANIA OIRP W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM.

  24.12.2018 – IZBA NIECZYNNA 31.12.2018 0 IZBA CZYNNA DO GODZ. 15.00

12.12.2018

XI edycja konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” – zgłaszanie kandydatów.

    Szanowni Państwo, Podobnie do lat ubiegłych Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Tytuł ten może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności: 1) nieodpłatnie […]

Wielkość czcionki
Kontrast