KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019

Zamknij

Komunikat Zespołu ds. Seniorów

 

 

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

Radcowie Prawni – Seniorzy

Członkowie Klubu Seniora

OIRP w Poznaniu

-Wszyscy-

————————————-

W imieniu Zespołu  do Spraw Seniorów Okręgowej Izby Radców Prawnych zawiadamiam Szanowne Koleżanki  I Szanownych Kolegów  – Członków Klubu Seniora OIRP w Poznaniu , że  pierwsze Nasze  Spotkanie  w Nowym Roku 2019 Klubu Seniora odbędzie się w dniu    08 stycznia 2019 r. o godz. 17:00  w Klubie Paragraf w siedzibie Izby.   

Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z przygotowanym przez Zespół Planem Pacy na Rok 2019  i podjęciem dyskusji odnośnie rodzaju i częstotliwości  spotkań integracyjnych oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków.

Zapraszamy zatem Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów do udziału  w spotkaniu.

Uczestnictwo swoje prosimy zgłosić  do dnia 4 stycznia 2019 r. (tj.piątek)  do Pani Małgorzaty Wójcik – Sekretariat Izby –  tel. kom.  605  738 073

Jednocześnie w załączeniu  przesyłam  dwie informacje otrzymane od Przewodniczącego Kapituły Funduszu Seniora  r.pr. Mieczysława Humki  dotyczące :

  1. Sanatoriów leczniczych dla radców prawnych seniorów organizowanych przez Kapitułę Funduszu Seniora  w Busku Zdroju, Krynicy Zdroju i w Kołobrzegu przesłane przy piśmie z dnia  5 grudnia 2018 r. Przewodniczącego Mieczysława Humki  – do Naszej Izby. W załączeniu druga część pisma .

Nadmieniam, że w tej sprawie należy zgłaszać się do  Kol. R.pr. Iwony Kisielewskiej  – tel.kom.  605 667 416, która pełni funkcję z ramienia Naszej Izby  – Rzecznika Kapituły Funduszu Seniora  i  przyjmuje zgłoszenia w tej sprawie .

Powyższa Informacja stanowi dalszy ciąg pisma, które Szanowni Państwo otrzymaliście  ode mnie  jako załącznik do  pisma  z dnia 26 listopada br.  w sprawie ogólnopolskiej integracji radców  prawnych – seniorów.

  1. Ogólnopolskich spotkań integracyjno – wczasowych radców prawnych seniorów i uczestnictwa  w 2019 roku w  pełnopłatnych  turnusach sanatoryjnych  w Sanatorium Uzdrowiskowym   „LECH” w Kołobrzegu .

Pismo z dnia 05 grudnia 2018 r. w załączeniu.

 

 

Z serdecznym pozdrowieniem

Przewodnicząca

Zespołu do Spraw Seniorów OIRP  w Poznaniu

r.pr.Urszula Budzińska

 

Zal. 1  Ogólnopolskie turnusy sanatoryjne 2019

Zał. 2   Pismo w sprawie turnusów w Sanatorium w Kołobrzegu

Pozostałe informacje

13.03.2019

Zmiany terminów realizacji zaplanowanych spotkań ujętych w Planie Pracy na Rok 2019.

 Szanowne Koleżanki  Szanowni Koledzy Członkowie Klubu Seniorów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu –  Wszyscy –   Sprawa dotyczy : zmiany terminów realizacji zaplanowanych spotkań ujętych w Planie  Pracy na Rok  2019.   Zespół do Spraw Seniorów uprzejmie informuje Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów Członków Klubu Seniora OIRP w Poznaniu, że z przyczyn niezależnych od Zespołu […]

29.01.2019

Z głębokim żalem zawiadamiamy

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 stycznia 2019 r. odeszła  z naszego grona Nasza Koleżanka Śp. Irena Gaj – długoletnia członkini Klubu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 r., o godz.. 11.10 , na cmentarzu na Junikowie. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w […]

Wielkość czcionki
Kontrast