II KONGRES PRAWNIKÓW POLSKICH - 01.06.2019 r.

Zamknij

„Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa” – kurs HELP Rady Europy.

 

Szanowni Państwo,

Zainteresowanych radców prawnych i aplikantów uprzejmie informujemy o możliwości uczestnictwa w kursie Rady Europy „Help” nt. przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa – kurs HELP Rady Europy

Termin spotkania wstępnego: 8 grudnia 2018 r., godz. 11:00 – 16:00, siedziba Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie

Czas trwania kursu online: 8 grudnia 2018 r. – 31 marca 2019 r. Uczestnicy: adwokaci i radcowie prawni

Język roboczy: polski

Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie

„Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa”.

O programie HELP

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu  Konwencji i orzecznictwa Europejskiego  Trybunału Praw Człowieka  w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

O kursach HELP

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Kurs „Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa”

Kurs koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego i europejskiego oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kształtujące standardy w sprawach zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zastosowaniu tych przepisów i standardów wynikających z orzecznictwa w krajowych postępowaniach sądowych. W szczególności kurs omawia postanowienia Konwencji Rady Europy     o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska). Składa się z modułów:

 

Koszt kursu pokrywa Rada Europy, NRA i KRRP. Uczestnicy ponoszą wyłącznie ewentualne koszty podróży do Warszawy i jednego noclegu w celu udziału w spotkaniu wstępnym.

 

Tutorką kursu jest adw. Anna Mazurczak – członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, certyfikowana trenerka Programu HELP Rady Europy, info-point Rady Europy dla Naczelnej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się m.in. w dyskryminacji ze względu na płeć i przemocy wobec kobiet. W latach 2012-2018 pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełniła funkcję Naczelniczki Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego, a także Sekretarza Grupy roboczej ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jest współautorką raportu Rzecznika „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i z niepełnosprawnościami”. Prowadziła zajęcia z prawa antydyskryminacyjnego i praw kobiet na Uniwersytecie SWPS i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką oraz jest członkinią zespołu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

 

Zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 19 radców prawnych i 19 adwokatów. Izba poznańska posiada 1 miejsce.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres szkolenia@poznan.oirp.pl

Pozostałe informacje

25.04.2019

Seminarium „ Granice odpowiedzialności karnej-aktualne problemy ”- 22-25.05.2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnictwo w panelach w dniu 23.5 (sala A DS Jowita przy ul. Zwierzynieckiej 7) nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W razie chęci uczestniczenia w panelach w dniach 22.05 i 24.05 (sala 4.15 CIN przy Al. Niepodległości 53) organizatorzy seminarium proszą o informację mail’ową na adres: hryniew@amu.edu.pl

25.04.2019

XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie Gdynia 22-24.08.2019 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje: XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie. Impreza odbędzie się w dniach 22 – 24 sierpnia 2019 r. na kortach Arki Gdynia ul. Juliana Ejsmonda 3, 81-001 Gdynia. Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym […]

Wielkość czcionki
Kontrast