KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019

Zamknij

„Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa” – kurs HELP Rady Europy.

 

Szanowni Państwo,

Zainteresowanych radców prawnych i aplikantów uprzejmie informujemy o możliwości uczestnictwa w kursie Rady Europy „Help” nt. przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa – kurs HELP Rady Europy

Termin spotkania wstępnego: 8 grudnia 2018 r., godz. 11:00 – 16:00, siedziba Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie

Czas trwania kursu online: 8 grudnia 2018 r. – 31 marca 2019 r. Uczestnicy: adwokaci i radcowie prawni

Język roboczy: polski

Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie

„Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa”.

O programie HELP

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu  Konwencji i orzecznictwa Europejskiego  Trybunału Praw Człowieka  w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

O kursach HELP

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Kurs „Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa”

Kurs koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego i europejskiego oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kształtujące standardy w sprawach zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz zastosowaniu tych przepisów i standardów wynikających z orzecznictwa w krajowych postępowaniach sądowych. W szczególności kurs omawia postanowienia Konwencji Rady Europy     o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska). Składa się z modułów:

 

Koszt kursu pokrywa Rada Europy, NRA i KRRP. Uczestnicy ponoszą wyłącznie ewentualne koszty podróży do Warszawy i jednego noclegu w celu udziału w spotkaniu wstępnym.

 

Tutorką kursu jest adw. Anna Mazurczak – członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, certyfikowana trenerka Programu HELP Rady Europy, info-point Rady Europy dla Naczelnej Rady Adwokackiej. Specjalizuje się m.in. w dyskryminacji ze względu na płeć i przemocy wobec kobiet. W latach 2012-2018 pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełniła funkcję Naczelniczki Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego, a także Sekretarza Grupy roboczej ds. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jest współautorką raportu Rzecznika „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i z niepełnosprawnościami”. Prowadziła zajęcia z prawa antydyskryminacyjnego i praw kobiet na Uniwersytecie SWPS i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką oraz jest członkinią zespołu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

 

Zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 19 radców prawnych i 19 adwokatów. Izba poznańska posiada 1 miejsce.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres szkolenia@poznan.oirp.pl

Pozostałe informacje

21.01.2019

Otwarcie zgłoszeń – międzynarodowy program edukacyjny ERA – „EU litigation for lawyers”.

  Szanowni Państwo, w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego kierowanego m.in. do radców prawnych, którego głównym organizatorem jest Akademia Prawa Europejskiego ERA, rozpoczął się nabór na dwudniowe seminarium nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers – Litigating EU Law. Proceeding before the Court of Justice of the EU – CJEU, visit to the CJEU”) […]

21.01.2019

Studia podyplomowe z dofinansowaniem dla kancelarii.

  Szanowni Państwo, informujemy, że istnieje możliwość podjęcia STUDIÓW PODYPLOMOWYCH przez radców prawnych i aplikantów  (studiów tradycyjnych i przez internet) z obszaru prawa z możliwością otrzymania nawet do 80% dofinansowania. Wydział Prawa w Warszawie, Wydział Prawa w Londynie (studia przez internet w j.polskim), Wydział Administracji w Brukseli Studia podyplomowe są oferowane przez Europejską Wyższą Szkołę […]

Wielkość czcionki
Kontrast