Dodatkowy wykład dr Wojciecha Łabędź na temat osteoporozy.

 

Poznań, dnia 30 października 2018

Szanowne Koleżanki

 Szanowni Koledzy

Radcowie Prawni

Członkowie Klubu Seniora OIRP w Poznaniu

 – wszyscy –

 

W imieniu Zespołu do Spraw Seniorów OIRP w Poznaniu informuję uprzejmie Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów, że dodatkowy wykład (o który Państwo prosiliście) na temat osteoporozy przeprowadzony zostanie przez Pana dr Wojciecha Łabędź w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 17.30 w Naszej Izbie.

Wykład ten stanowi kontynuację Naszego spotkania w dniu 23 października br.

Bufet Paragraf w Izbie będzie czynny i każdy uczestnik spotkania koszt zamówienia ponosi we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy !

 

W imieniu Zespołu do Sprawa Seniorów

Przewodnicząca

R.pr. Urszula Budzińska

 

 

 

 

 

Pozostałe informacje

13.11.2018

KONCERT DLA SENIORÓW

    Poznań, dnia 13 listopada 2018 r.     Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Członkowie Klubu Seniora OIRP w Poznaniu ______________________________________   Przesyłam w załączeniu  informację o  KONCERCIE DLA SENIORÓW,  który odbędzie się w dniu 25 listopada (niedziela ) o godz. 18:00 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu – – do ewentualnego skorzystania przez Koleżanki […]

31.10.2018

Terminy spotkań Radców Prawnych – Seniorów w m-cach listopadzie i grudniu 2018 r.

      Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy Radcowie Prawni – Seniorzy Członkowie Klubu Seniora OIRP w Poznaniu ______________________________________   Zespół  do Spraw Seniorów Okręgowej Izby Radców Prawnych informuje poniżej wszystkich  Członków Klubu Seniora OIRP w Poznaniu o terminach spotkań w m-cach listopadzie  i grudniu 2018 r.   W miesiącu listopadzie  br. Nasze Integracyjne „Spotkanie  Andrzejkowe […]