Egzamin Radcowski 2019

Zamknij

Wyniki egzaminu radcowskiego 2018 r. – Komisja nr 3

Poniżej znajdują się wyniki egzaminu radcowskiego dla zdających przed Komisją Egzaminacyjną nr 3.

Uprzejmie informujemy, iż prace oraz uzasadnienia ocen będą do wglądu od dnia 10 maja 2018 r. w
sekretariacie OIRP Poznań – II piętro – u Pani Agnieszki Drążkiewicz lub u Pani Ewy Aleksandrowicz – w godzinach pracy izby. Informacje dotyczące egzaminu dla osób zdających przed tą Komisją – pod adresem mailowym rada@poznan.oirp.pl

Uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o odbiór kserokopii prac oraz uzasadnień ocen osoby z wynikami negatywnymi.

 

Wyniki – Komisja nr 3 – plik .pdf

Pozostałe informacje

31.12.2018

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2019 r.

         Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej […]

03.07.2018

Komunikat dla osób, które złożyły wniosek w sprawie wpisu na listę radców prawnych – po egzaminie radcowskim 2018 – przed dniem 28 maja 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż ślubowanie dla osób, wobec których Minister Sprawiedliwości nie złożył sprzeciwu wobec podjętej uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych, odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 r. o godzinie 17.00 w Auli Uniwersyteckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Togi mile widziane (można pożyczyć od starszych Koleżanek i […]

Wielkość czcionki
Kontrast