EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019 - informacje i rekrutacja

Zamknij

Wyniki egzaminu radcowskiego 2018 r. – Komisja nr 1

Poniżej znajdują się wyniki egzaminu radcowskiego dla zdających przed Komisją Egzaminacyjną nr 1.

Uprzejmie informujemy, iż prace oraz uzasadnienia ocen będą do wglądu od dnia 14 maja 2018 r. w
Sekcji Aplikacji OIRP Poznań – III piętro – u Pani Ewy Papli – w godzinach pracy izby. Informacje dotyczące egzaminu dla zdających przed tą Komisją – pod adresem mailowym aplikacja@poznan.oirp.pl

Uprzejmie prosimy w pierwszej kolejności o odbiór kserokopii prac oraz uzasadnień ocen osoby z wynikami negatywnymi.

 

Wyniki – Komisja nr 1 – plik .pdf

Pozostałe informacje

17.06.2019

Komunikat dla osób, które złożyły wniosek w sprawie wpisu na listę radców prawnych – po egzaminie radcowskim 2019 – przed dniem 27 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż ślubowanie dla osób, wobec których Minister Sprawiedliwości nie złożył sprzeciwu wobec podjętej uchwały w sprawie wpisu na listę radców prawnych, odbędzie się w dniu 19 lipca 2019 r. o godzinie 17.00 w Auli Uniwersyteckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Togi mile widziane (można pożyczyć od starszych Koleżanek i […]

14.05.2019

Składanie wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2019

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem przez komisje egzaminacyjne wyników Egzaminu Radcowskiego w roku 2019, osoby, które otrzymały wynik pozytywny i zamierzają w najbliższym czasie złożyć wniosek o podjęcie przez Radę OIRP w Poznaniu uchwały o wpisie na listę radców prawnych, zobowiązane są do złożenia oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii następujących dokumentów, stosownie do treści […]

Wielkość czcionki
Kontrast