Substytucje Schowek (0)

INFORMACJA DOT. SERWISU SUBSTYTUCJA

Platforma Substytucja ma służyć do wyszukania przez zainteresowanego radcę prawnego osoby, która podejmie się substytucji. Serwis Substytucja jest narzędziem internetowym mającym na celu przedstawienie oferty radcy prawnego i aplikanta zrzeszonego w OIRP w Poznaniu, w zakresie wykonania substytucji procesowej (upoważnienia) w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi organami administracji państwowej i samorządowej na terenie OIRP w Poznaniu.

Wszelkie kwestie dotyczące prowadzonej sprawy: w szczególności rodzaj czynności, niezbędne informacji na temat sprawy, ewentualne przekazanie dokumentów, wynagrodzenie, opłaty, termin zapłaty radcowie prawni, aplikanci radcowscy ustalają w sposób wybrany przez siebie.

Korzystający z Serwisu obowiązani są do przestrzegania kodeku etyki radcy prawnego, ustawy o radcach prawnych i innych przepisów prawa.

OIRP w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Serwisu Substytucja oraz za ewentualne szkody powstałe w konsekwencji wykonania substytucji (upoważnienia) zleconej za pośrednictwem Serwisu Substytucja.

Korzystanie z Serwisu jest darmowe.

OIRP w Poznaniu zwraca się z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji w przypadku naruszenia zasad współpracy pomiędzy stronami.

Do góry