Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Informujemy, iż w celach statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na Państwa urządzeniach. Warunki przechowywania plików cookies mogą zostać skonfigurowane za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza zgodę na przechowywanie na Państwa urządzeniach plików cookies.

Dla Radców

Wpis na listę radców prawnych.

Wykaz dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wpis na listę radców prawnych.

Wniosek o wpis na listę radców prawnych składa się z następującymi dokumentami.

1.       Kwestionariuszem  osobowym  wg wzoru stosowanego w sprawach pracowniczych – 2 egz.,

2.       Życiorysem  zawierającym opis pracy zawodowej ,

3.       Oryginałem dyplomu ukończenia  wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpisem

4.       Dokumentem  potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego, adwokackiego, sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego,

5.       Wyciągiem z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jego złożeniem ,

6.       Oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

7.       Oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

8.       Oświadczeniem  o miejscu zamieszkania uzasadniających właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych ,

9.       Oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis ,

10.   Oświadczeniem  o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych ,

11.   Dokumentem  potwierdzającym  posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy ,

12.   Opinią  okręgowej rady adwokackiej lub izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego ,

13.   Dwoma  zdjęciami.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r., obowiązuje opłata wpisowa:

  • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy  –  opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości: 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1.260,00 zł
  • od kandydatów ubiegających się o wpis na podstawie art. 25 ustawy  –  opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2.100,00 zł
  • Od kandydatów ubiegających się o wpis na listę prawników zagranicznych - opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości : 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2.100,00 zł

Do góry

Zobacz także

X